Valde

Valdes pienākums ir vadīt Sabiedrības darbību Padomes uzraudzībā, kas ietver arī atbildību par budžetu, attīstības stratēģijas izstrādi un sasniegtajiem rezultātiem. AS Liepājas autobusu parka valdē strādā valdes priekšsēdētāja Anna Valtere un valdes loceklis Guntis Avots.

Anna Valtere, valdes priekšsēdētāja

Anna Valtere AS Liepājas Autobusu parks vadības komandai pievienojās 2022. gadā. Iepriekš vairāk nekā desmit gadus strādājusi starptautiskā revīzijas un konsultāciju pakalpojumu uzņēmumā, vairāk nekā septiņus gadus vadījusi Latvijas tranzīta nozares uzņēmumu grupas finanšu departamentu, kā arī guvusi pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ieņemot valdes locekles amatu IT nozares uzņēmumā.

Anna Valtere ir ieguvusi bakalaura grādu vadībzinātnē Ventspils Augstskolā, profesionālo maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA), kā arī jurista palīga kvalifikāciju Juridiskajā koledžā.

Anna Valtere ir starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas biedre (FCCA) (no 2014. gada), kā arī ir ieguvusi sertifikātu Ilgtspējībā finansēs (Sustainability for Finance) (2022).

Guntis Avots,  valdes loceklis

Guntis Avots AS Liepājas Autobusu parks vadības komandai pievienojās 2022. gada rudenī, ieņemot tehniskā direktora amatu. 2023. gada martā Guntis tika ievēlēts Sabiedrības valdē.  Viņam ir plašā pieredze starptautiskajā un reģionālajā transporta un loģistikas nozarē, kā privātajā, tā arī valsts sektorā.

Guntis Avots ir ieguvis izglītību Rīgas Radioelektronikas aparātbūves tehnikumā, Rīgas Tehniskās universitātes mehānikas fakultātē, kā arī papildus iegūva RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta muitošanas speciālista sertifikātu un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Starptautisko kravu pārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu.   

Padome

Padome ir uzraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā, kā arī uzrauga Sabiedrības valdes darbību.

Edgars Dupats
Padomes priekšsēdētājs

Didzis Jēriņš
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
 
Ivars Gulbis
Padomes loceklis